Διαδικασία


Η αποστολή αρχίζει και για να πετύχετε το στόχο σας είναι απαραίτητο να ακολουθήσετε τα επόμενα βήματα:

Χωρίζεστε σε τρεις ομάδες εργασίας και επισκέπτεστε ιστοσελίδες με περιεχόμενο που αφορά το θέμα της έρευνας. Τα θέματα που αναλαμβάνουν οι ομάδες είναι:

Α ΟΜΑΔΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΧΤΥΠΗΜΑΤΩΝ(forehand and backhand)
Β ΟΜΑΔΑ: ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ
Γ ΟΜΑΔΑ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΟΧΗΣ
ΕΙΜΑΙ ΕΤΟΙΜΟΣ!!!