Συμπέρασμα


Μπράβο παιδιά, φτάσατε στο τέλος της αποστολής σας.
ΤΕΛΕΙΟ ΕΙΝΑΙ ΣΟΥ ΛΕΩΩΩ
Κάθε ομάδα θα παρουσιάσει στην τάξη το συνολικό αποτέλεσμα των εργασιών της  δείχνοντας σε ποια συμπεράσματα κατέληξε ύστερα από το ταξίδι της στο Διαδίκτυο και κατόπιν θα στείλει το πληροφοριακό υλικό στους μαθητές όλων των ομάδων.