Δευτέρα 12 Μαρτίου 2018


Welcome: TENNIS ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ
Περιγραφή:Δημιουργική εργασία για το Λύκειο. 
Επίπεδο δυσκολίας: College / Adult 
Λέξεις κλειδιά: tennis, forehand, backhand, tennis serve
Authors: Α5